Omsætningshastighed pr. kategori

Omsætningshastigheden pr. kategori benyttes som en af de primære KPI’er i arbejdet med ABC Analyzer.

HVAD:

Omsætningshastigheden beregnes som ”Kostværdi/Gennemsnitlig lagerværdi”. Denne opskrift sikrer, at du får vist den korrekte omsætningshastighed både pr. varenummer og pr. ABC kategori. Vælger du at oprette denne formel vha. formelvinduet i ABC Analyzer, skal du afkrydse boksen nederst i vinduet for at få vist den korrekte omsætningshastighed pr. kategori.

HVORFOR BEREGNE OMSÆTNINGSHASTIGHED PR. KATEGORI?

Din omsætningshastighed pr. kategori varierer meget fra ABC kategori til ABC kategori, og den totale omsætningshastighed for dit lager giver kun en overordnet indikation af, om lageret er optimeret korrekt. Ved at måle omsætningshastigheden pr. katgori får du værktøjer, du kan styre efter i hverdagen. I nogle ABC kategorier ønskes f.eks. en høj omsætningshastighed, mens en lavere kan accepteres i andre.

KOLONNER, DER INDGÅR I BEREGNINGEN:

  • Kostværdi 12 mdr. (TAL) (kostpris * solgte stk. 12 mdr.)
  • Gennemsnitlig lagerværdi 12 mdr. (TAL)

FORMEL:

[Kostværdi 12 mdr.]/[Gennemsnitlig lagerværdi 12 mdr.]