Forbrug pr. dag

Hvor mange varer sælger du pr. dag i gennemsnit? Forbrug pr. dag er et udtryk for, hvor mange varer du, statistisk set, kan forvente at sælge pr. dag.

HVAD:

Formlen giver et fingerpeg om, hvor mange varer du kommer til at sælge over den næste periode. Beregningen foretages på 12 mdr.s data og tager ikke højde for sæsonudsving.

HVORFOR BEREGNE FORBRUG PR. DAG?

Benyt “Forbrug pr. dag”, når du vurderer størrelsen af dit sikkerhedslager og dine genbestillingspunkter. Såfremt du har “lead time” eller “dato for næste levering” med i dit data, kan du beregne, om du vil løbe tør for en vare, før næste sending kommer hjem.

Simpel trendanalyse: Sammenlign forbrug pr. dag beregnet på 12 mdr.s data og 3 mdr.s data. Ved at sammenligne forbruget for den korte og den længere periode får du en indikation af, om varen skifter adfærd.

 KOLONNER, DER INDGÅR I BEREGNINGEN:

  • Solgte enheder 12 mdr. (TAL)
  • Oprettelsesdato (DATO)

FORMEL:

If([Solgte enheder 12 mdr.]<=0,0,[Solgte enheder 12 mdr.]/(if([Varens alder]<365, [Varens alder], 365))

NB. Er “Solgte enheder 12 mdr.” et negativt tal, sættes det = 0. Forbrug pr dag beregnes kun for varer med mere end 12 mdr.’s historik.

Eksempel:
Har du solgt 7300 stk. af en vare, og har varen været lagerført mere end et år, er det daglige forbrug:

Solgte enheder 12 mdr./365 dage
7300 stk./365 dage = 20 stk. pr. dag 

Forbrug pr. dag = 20 stk.

 RELATERET OPSKRIFT: